Tập đoàn PAN đầu tư vào Sao Ta, mở rộng sang ngành tôm

Tập đoàn PAN của ông Nguyễn Duy Hưng thông báo mua về gần 20,1% cổ phần Sao Ta sau khi Hùng Vương công bố thoái toàn bộ vốn hồi đầu tháng