Làm thế nào người Việt có thể trở thành công dân toàn cầu?

Không thể phủ nhận ngày càng có nhiều người Việt mong muốn được định cư tại các nước phát triển mà đặc biệt là các nước Châu Âu, Châu Mỹ, Úc... Thực tế cho thấy nhà đầu tư luôn gặp khó khăn trong việc lựa chọn phương thức cùng một đơn vị uy tín, bảo đảm để đồng hành trong con đường tới tấm thẻ xanh định cư tại nước ngoài.