Tương lai Phố Wall trong cuộc cách mạng Fintech

Thuở ban đầu trong thời đại của sự phá vỡ, Phố Wall – nơi nhiều startup về công nghệ tài chính (Fintech) đang giúp ngân hàng, cũng như các nhà đầu tư lớn nhất trên thế giới kiểm soát dòng tiền tốt hơn, an toàn hơn và với chi phí thấp hơn