Ngày đáng nhớ của Jeff Bezos

Trong vài giờ vào thứ hai ngày 16.07.2018, giá trị tài sản của Jeff Bezos đã vượt mốc 151 tỉ đô la Mỹ. Tuy không kéo dài quá lâu, nhưng đây là kỷ lục đối với tất cả các tỉ phú mà Forbes dõi theo trong suốt ba thập kỷ rưỡi qua.

Đông Nam Á: Những ông trùm đầu bạc

Giới tỉ phú khu vực có tất cả, nhưng lại không có tuổi trẻ. Tuổi trung bình của 25 tỉ phú Indonesia trong danh sách tỉ phú 2013 của Forbes là 66 tuổi.

Giàu nhất thế giới

10 người giàu đỉnh cao có tổng tài sản 451,5 tỉ đô la Mỹ

"Đừng bảo người khác phải làm thế nào. Hãy nói họ cần làm gì và để họ khiến bạn ngạc nhiên trước kết quả.". ---- George S. Patton (Nhà chỉ huy quân sự)

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 63 tháng 08.2018

 Số 63 tháng 08.2018

THƯƠNG HIỆU TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

SỰ CHUYỂN DỊCH SANG CÁC NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ ĐANG LÀM THAY ĐỔI CÁCH DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG ?

DANH SÁCH NỮ DOANH NHÂN THÀNH CÔNG NHẤT MỸ

Các số báo khác