Thế Giới Di Động đối mặt thử thách

Thế Giới Di Động, nhà bán lẻ dẫn đầu thị trường điện thoại di động và điện máy ở Việt Nam đang tìm động lực tăng trưởng mới khi hai năm tới, hai mảng kinh doanh chính đã phát triển tới giới hạn thị trường

Tạo giá trị chung

Một cách tiếp cận khác với CSR trong quá trình xây dựng doanh nghiệp và xã hội cùng bền vững.

CSR: Nhu cầu tự thân của doanh nghiệp

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp gắn với sự tồn tại của doanh nghiệp.