Các thành phố nhỏ Trung Quốc thúc đẩy tiêu dùng bùng nổ

Nhiều nhà đầu tư tin rằng các thành phố cấp cao, hoặc thủ đô cấp tỉnh hoặc đặc khu kinh tế, sẽ tiếp tục thống trị nền kinh tế tiêu dùng của Trung Quốc