Đấu giá nghệ thuật

Sự ra đời của các nhà đấu giá nghệ thuật ở Việt Nam góp phần thúc đẩy thị trường thứ cấp về mua bán tác phẩm nghệ thuật và tạo ra kỳ vọng về một thị trường mỹ thuật đúng nghĩa tại Việt Nam