Đấu giá nghệ thuật

Sự ra đời của các nhà đấu giá nghệ thuật ở Việt Nam góp phần thúc đẩy thị trường thứ cấp về mua bán tác phẩm nghệ thuật và tạo ra kỳ vọng về một thị trường mỹ thuật đúng nghĩa tại Việt Nam

"Khởi nguồn kinh doanh là để tạo ra hạnh phúc, không phải để tích lũy của cải.". ---- B.C Forbes

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 53 tháng 10.2017

 Số 53 tháng 10.2017

CÔNG NGIỆP TÀI CHÍNH

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRẢI QUA GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI MẠNH MẼ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ

50 CÔNG TY LỚN NHẤT CHÂU Á * GIÀU NHẤT PHILIPPINES

Các số báo khác