Đến Chile, gặp bếp trưởng Marc

Marc Mateu-Alsina là một trong những đầu bếp hàng đầu của Chile, dù anh mới 40 tuổi và không phải người Chile.