QUOTE OF THE DAY

"Hãy khắc phục thiếu sót của bản thân, thành công tự khắc sẽ đến".
- Edward Bulwer Lytton (Nhà văn)