QUOTE OF THE DAY

"Sức mạnh vĩ đại nhất của thế giới là tuổi trẻ và vẻ đẹp của người phụ nữ".
- Chanakya (triết gia)