QUOTE OF THE DAY

"Dù bạn là ai,làm gì, đến từ đâu, bạn luôn có thể thay đổi và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.".
- Madonna (Ca sĩ)